• Trở thành đối tác
 • 028-73004102
 • Quỹ nạp và rút tiền

  9 cách để nạp hay rút vốn

  Tận hưởng nhiều cách thức tạo ra lợi nhuận để rút tiền hoặc ký quỹ, từ nhiều hệ thống thanh toán diện tử đến thẻ ngân hàng và chuyển khoản. Hãy yên tâm, chúng tôi cung cấp nhiều cách thức chuyển khoản nhanh chóng mà bạn có thể thực hiện thông qua tài khoản của mình. Bạn có thể rút tiền 24/7.

  Thanh toán điện tử

  Thẻ tín dụng

  Ngân hàng trực tuyến

  Thực hiện nhanh

  Rút tiền 24/7

  phút

  Thời gian trung bình thực hiện lệnh nạp

  287 phút

  Thới gian trung bình xác minh thẻ ID

  27.5 phút

  Thời gian trung bình thực hiện lệnh rút

  Hệ thống thanh toán điện tử

  Phương thức thanh toán TIỀN TỆ PHÍ KÝ QUỸ TỐI THIỂU KÝ QUỸ TỐI ĐA THỜI GIAN

  USD

  0%

  1 USD 10 000 USD Ngay lập tức

  USD

  0%

  2 USD 10 000 USD Ngay lập tức

  USD

  0%

  10 USD 10 000 USD Ngay lập tức

  USD

  0%

  10 USD 10 000 USD Ngay lập tức

  Local Solutions

  Phương thức thanh toán TIỀN TỆ PHÍ KÝ QUỸ TỐI THIỂU KÝ QUỸ TỐI ĐA THỜI GIAN

  VND

  0%

  300 000 VND 300 000 000 VND Ngay lập tức

  VND

  0%

  300 000 VND 300 000 000 VND Ngay lập tức

  VND

  0%

  300 000 VND 20 000 000 VND Ngay lập tức

  VND

  0%

  300 000 VND 300 000 000 VND Ngay lập tức

  VND

  0%

  300 000 VND 300 000 000 VND Ngay lập tức

  Hệ thống thanh toán điện tử

  Phương thức thanh toán TIỀN TỆ PHÍ KÝ QUỸ TỐI THIỂU KÝ QUỸ TỐI ĐA THỜI GIAN

  USD

  0%

  1 USD 10 000 USD Ngay lập tức

  USD

  0%

  2 USD 2 500 USD Ngay lập tức

  USD

  0%

  10 USD 10 000 USD Ngay lập tức

  USD

  0%

  10 USD 10 000 USD Ngay lập tức

  Internet Banking

  Phương thức thanh toán TIỀN TỆ PHÍ KÝ QUỸ TỐI THIỂU KÝ QUỸ TỐI ĐA THỜI GIAN

  VND

  0%

  300 000 VND 300 000 000 VND Ngay lập tức

  VND

  0%

  300 000 VND 300 000 000 VND Ngay lập tức

  Vui lòng lưu ý rằng tài khoản của bạn phải được xác minh

  Nếu bạn yêu cầu nạp hoặc rút từ 1000 USD hoặc hơn, và nếu bạn sử dụng phương thức chuyển khoản hay rút tiền thông qua VISA hay MasterCard, bạn sẽ phải trải qua bước xác minh đơn giản về ID của bạn. Nhưng đừng lo lắng, việc xác minh sẽ chỉ mất khoảng nữa ngày làm việc để xác minh.
  1. Mỗi hệ thống thanh toán điện tử sẽ có những giới hạn, hạn chế và yêu cầu nhất định, những điều này được ghi chú trên trang web của những hệ thống đó.
  2. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp những tài liệu liên quan để xác minh việc thanh toán qua thẻ. Đây là những yêu cầu cần thiết để đảm bảo an toàn
  3. Bất cứ khi nào việc nạp/ rút có liên quan đến thay đổi tiền tệ của tài khoản (từ USD qua Euro, hãy lưu ý, tỷ giá sẽ được tính theo tỷ giá nội bộ của Trade4you.
  4. Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không chấp nhận hình thức nạp thông qua bất cứ bên thứ ba nào. Tài khoản mà bạn nạp tiền vào cũng như rút ra đều phải đăng ký dưới tên của bạn.