• Trở thành đối tác
 • 028-73004102
 • Chương trình hoàn tiền 40%

  Nhận lại 40% số tiền spread và hoa hồng đã thanh toán.

  Tham gia ngay
  Giao dịch như bình thường và nhận lại 40% khoản thanh toán và hoa hồng ngay. Áp dụng cho cả những người không có ký quỹ tín dụng.
  • Trả đến $10 mỗi lot giao dịch EUR/USD
  • Giảm giá & hoa hồng
  • Áp dụng cho các khách hàng không phải partner
  • Thời gian có hạn

  Cách để nhận nó?

  Tất cả những gì bạn cần làm là chuyển tài khoản giao dịch thực của bạn sang dịch vụ “Cashback” (Hoàn tiền). Để kích hoạt tùy chọn “Cashback”, đăng nhập vào Trader Room rồi đến mục “Quỹ Của Tôi” và chọn tab “Các Khoản Thưởng”. Nhấp vào nút “Nhận thưởng hoàn tiền”. Kích hoạt phần thưởng hoàn tiền

  Điều kiện

  • Không có khoản tiền thưởng tín dụng hiện hữu nào trên tài khoản giao dịch hiện tại.
  • Tài khoản chưa được đăng ký theo tài khoản đối tác.
  • Yêu cầu MTP. Điểm giao dịch tối thiểu (MTP) là mức tối thiểu của lệnh tính bằng pip, khách hàng phải tuân thủ để nhận được tiền hoa hồng.
  • Tiền thưởng tín dụng nạp tiền không khả dụng với chương trình Cashback hiện tại.
  • Tiền Cashback sẽ không được trả cho những lệnh khiến tài khoản khách hàng bị lỗ.