• Trở thành đối tác
 • 028-73004102
 • Đăng ký Tài khoản miễn phí qua đêm ngay hôm nay!

  Tận hưởng sự linh hoạt cao hơn và lợi ích giao dịch thậm chí còn tốt hơn với thời gian miễn phí kéo dài.
  Với Tài khoản miễn phí qua đêm (SFF), bạn sẽ được miễn phí qua đêm*, trả ít hơn và có khả năng thu được lợi nhuận lớn hơn từ các giao dịch của mình.
  Mới: Thời gian miễn phí kéo dài
  Chúng tôi đã gia hạn thời gian “không tính phí” cho các tài khoản miễn phí qua đêm (SFF) từ 3 đến 14 ngày đối với EURUSD, USDJPY, GBPUSD và USD/CHF và Vàng! Điều này có nghĩa là bạn có thể tận hưởng giao dịch miễn phí qua đêm trên các công cụ này trong thời gian dài hơn!
  Forex
  Cổ phiếu
  Hàng hóa
  Forex
  Cổ phiếu
  Hàng hóa
  Forex
  Cổ phiếu
  Hàng hóa
  Crypto
  Forex
  Cổ phiếu
  Hàng hóa
  Chỉ số
  Crypto
  Forex
  Cổ phiếu
  Hàng hóa
  Chỉ số
  Crypto
  Dịch vụ “Miễn phí qua đêm” chỉ khả dụng cho các tài khoản cent và standard trên MetaTrader4, cũng như cho các tài khoản Pro-Affiliate.
  Khi bạn thay đổi loại tài khoản của mình thành tài khoản miễn phí qua đêm, tất cả các điều kiện giao dịch khác vẫn được giữ nguyên và hoa hồng qua đêm chỉ phụ thuộc vào công cụ và số lượng lot mở.
  Nếu bạn đã có ít nhất một tài khoản miễn phí qua đêm (SFF), các điều kiện miễn phí qua đêm mới sẽ được tự động áp dụng. Bạn không cần phải tạo bất kỳ tài khoản mới nào hoặc liên hệ với chúng tôi để thực hiện bất kỳ thay đổi nào.
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับบัญชี Swap-Free:
  • Từ ngày 17 tháng 9 năm 2023, miễn phí qua đêm sẽ được kéo dài lên 14 ngày đối với EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USD/CHF và XAUUSD (vàng).
  • Những điều kiện này áp dụng cho các quốc gia miễn phí qua đêm: Thái Lan, Lào, Việt Nam, Ấn Độ và Nigeria.
  • Khách hàng sẽ được yêu cầu trả phí duy trì lệnh giao dịch, chỉ được tính đối với các lệnh giao dịch được mở trong hơn 3 ngày theo lịch, dựa trên khối lượng giao dịch ròng đã mở. Không tính phí đối với các vị thế đối xung trên cùng một công cụ.
  • Phí duy trì Lệnh giao dịch trong bảng dưới đây được áp dụng cho 1 lot tiêu chuẩn. Số tiền hoa hồng, được trừ vào hoạt động số dư trước khi kết thúc mỗi ngày giao dịch, được tính như sau:
  • Phí duy trì lệnh = Phí cho 1 Lot tiêu chuẩn X Số lot ròng đã mở
  • Khách hàng có thể mở SFA bằng tài khoản Cent Fixed, Classic Fixed, Cent Pro, Classic Standard hoặc Classic Pro. SFA cũng áp dụng với tài khoản Share4you.
  • Để mở một SFA, các nhà giao dịch sẽ được yêu cầu chọn tùy chọn “Swap-Free” khi mở một tài khoản giao dịch mới trong Phòng giao dịch.
  • Khách hàng sẽ không được phép chuyển đổi tài khoản giao dịch hiện có thành SFA hoặc ngược lại.
  • Trade4you có quyền từ chối bất kỳ khách hàng nào quyền mở SFA bất kỳ lúc nào hoặc thay đổi loại tài khoản sang tài khoản có phí qua đêm thông thường mà không cần bất kỳ lý do gì và / hoặc thông báo trước. Nếu các điều kiện SFA không còn được áp dụng, khách hàng sẽ bị tính phí qua đêm theo các Điều khoản & Điều kiện được quy định trong trang web của chúng tôi.