• Trở thành đối tác
 • 028-73004102
 • Phân tích Trading Central ở Trader Room Forex4you Phân tích Trading Central ở Trader Room Forex4you

  Trading Central

  Phân tích kỹ thuật từ Trung Tâm Giao Dịch

  Trung Tâm Giao Dịch là một thành viên được chứng nhận từ ba hiệp hội Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Nghiên Cứu Độc Lập: Investorside Research, Euro IRP và Asia IRP. Đây cũng là Nhà tư vấn đầu tư đăng ký (RIA) với Uỷ Ban Chứng Khoán và Giao Dịch Hoa Kỳ (SEC).

  Phân tích kỹ thuật từ Trading
  Central bao gồm:

  Biểu tượng cờ EU Biểu tượng cờ Mỹ
  EUR / USD
  Biểu tượng cờ GB Biểu tượng cờ Mỹ
  GBP / USD
  Biểu tượng cờ Mỹ Biểu tượng cờ Switzerland
  USD / CHF
  Biểu tượng cờ Mỹ Biểu tượng cờ Nhật Bản
  USD / JPY
  Biểu tượng cờ Mỹ Biểu tượng cờ Canada
  USD / CAD
  Biểu tượng cờ Úc Biểu tượng cờ Mỹ
  AUD / USD

  Làm cách nào để lấy bảng phân tích trong Trading Central:

  Làm cách nào để lấy bảng phân tích trong Trading Central:

  • Đường màu xanh lá – đường kháng cự
  • Đường màu đỏ – đường hỗ trợ
  • Đường màu xanh dương – đường thay thế, nếu giá đạt đến mức này thì sẽ sử dụng đường thay thế

  Ngoài ra, biểu đồ cho thấy sự ưa thích, chuyển động giá thay thế và các chỉ số kỹ thuật như RSI hoặc MACD