• Trở thành đối tác
 • 028-73004102
 • Chính sách riêng

  Chính sách riêng

  TỔNG QUAN

  E-Global Trade & Finance Group, Inc. (sau đây – “Trade4you”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” hay “chúng tôi”) thông báo cho bạn rằng sự riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Duy trì tính bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn là một nguyên tắc cốt lõi cho toàn bộ hoạt động kinh doanh của chúng tôi.

  Trong cung cấp dịch vụ, chúng tôi hội tụ, thu thập và có được một số thông tin/ dữ liệu cá nhân của bạn. Đây là lý do tại sao chúng tôi muốn thông báo cho bạn về các chính sách bảo mật được áp dụng cho bạn khi tiếp nhận hoặc áp dụng cho bất kỳ dịch vụ của chúng tôi.

  Xin lưu ý rằng chính sách này chỉ áp dụng cho các trang web trực tiếp được duy trì bởi Trade4you và không áp dụng cho các đối tượng khác hoặc người mà chúng ta có thể tham khảo thông qua các banners hoặc links trong trang web của chúng tôi.

  THU THẬP THÔNG TIN

  WTrong khi tiếp nhận hoặc sử dụng bất kỳ sản phẩm/ dịch vụ của chúng tôi, bạn được thu thập và xử lý hành chính, dịch vụ liên quan và / hoặc các mục đích pháp lý với các dữ liệu sau:

  • Dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ cư trú, địa chỉ e-mail, vv theo chính sách Know Your Client (KYC) của chúng tôi;
  • Dữ liệu tài chính, chẳng hạn như hồ sơ liên quan đến các hoạt động thương mại của bạn, tình trạng tài khoản, số dư tài khoản, vv

  Dữ liệu cá nhân của bạn được lưu trữ và bảo mật theo pháp luật về việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và xử lý thẩm quyền tại trụ sở kinh doanh của Trade4you.

  User action Collected data Data usage Legal basis (for data processing) Retention period
  Identity verification Legally mandated KYC information such as your name, email address, phone number, address, passport and/or ID card scans, scans of utility bills, identification document number, and similar. Maintaining your account with us and providing you with our services, fraud prevention ensuring correctness of information. Your consent and our legal obligation. Up to 5 years.
  Bug reporting Information which may contain your private data captured via a video or image taken by you and uploaded to us to help us improve our services and resolve any technical issues you may face while using our services. Technical support. Your consent and our legitimate interests, contract performance between you and us.
  Live chat Additional data collected to help our customer support services answers your queries, including any video or image taken by you, technical data, any other information we ask you to provide to identify and resolve your query. Customer service, including technical support and replying to your queries. Your consent and our legitimate interests.

  Cookies

  Trang web Trade4you bao gồm cookie để đảm bảo khả năng sử dụng rộng rãi cho các trang web. Cookie có thể bị từ chối sử dụng các tính năng công nghệ trình duyệt của bạn; Tuy nhiên, điều này là không nên, vì làm như vậy sẽ cản trở việc bạn sử dụng các trang web Trade4you.

  Doubleclick

  DoubleClick: Chúng tôi sử dụng mã tiếp thị Google Analytics để đăng nhập khi người dùng xem các trang cụ thể hoặc có những hành động cụ thể trên một trang web. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp quảng cáo nhắm mục tiêu trong tương lai. Nếu bạn không muốn nhận loại hình quảng cáo từ chúng tôi trong tương lai bạn có thể lựa chọn bằng cách sử dụng các trang opt-DoubleClick hoặc trang opt-out Network Advertising Initiative.

  SỬ DỤNG THÔNG TIN

  Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp cho bạn dịch vụ chất lượng cao và lợi ích an toàn hợp pháp. Ví dụ, chúng ta sẽ sử dụng các thông tin thu thập từ bạn để xác minh thông tin nhận dạng và liên lạc. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để xây dựng và thiết lập tài khoản dịch vụ của bạn, phát hành số tài khoản và mật khẩu an toàn, duy trì hoạt động tài khoản của bạn, và liên hệ cho bạn với thông tin tài khoản. Thông tin này giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ và thông báo cho bạn về các sản phẩm bổ sung, dịch vụ hay chương trình khuyến mãi mà bạn có thể quan tâm đến.

  CÔNG BỐ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

  Trade4you đã thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý và cần thiết để duy trì một mức độ cao về bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn. Nhân viên của chúng tôi, giám đốc, cán bộ và / hoặc đại diện có nghĩa vụ tôn trọng quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của bạn chỉ có thể được tiết lộ cho bên thứ ba khi căn cứ pháp lý thích hợp.

  Xin được thông báo rằng chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn như tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail, vv cho bên thứ ba được ủy quyền bởi Trade4you và / hoặc được công nhận bởi chúng tôi trên cơ sở thành lập bằng quan hệ hợp đồng.

  Chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho bên liên quan hoặc công ty liên kết, đại lý, tổ chức hoặc người được uỷ quyền khác để thực hiện các hướng dẫn trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ Trade4you. Chúng tôi đảm bảo rằng tất cả những người được mô tả trong tài liệu này tuân thủ các điều khoản của chính sách hiện hành và thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ sự riêng tư của bạn.

  Mặc dù, chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không cần thiết lập bằng quan hệ hợp đồng với Trade4you trên cơ sở thẩm quyền và tình trạng chính thức của họ.

  QUYỀN CỦA BẠN

  Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi tiết lộ các dữ liệu cá nhân mà chúng tôi giữ của bạn. Trong trường hợp này, chúng ta có thể tính một khoản phí hợp lý. Bạn cũng có quyền được biết những loại dữ liệu cá nhân của bạn thuộc sở hữu của chúng tôi, có quyền thay đổi bất kỳ sự thiếu chính xác hoặc sai lệch số liệu, có quyền được biết về việc sử dụng dữ liệu của bạn và quyền để ngăn chặn việc sử dụng nó nếu riêng tư của bạn bị vi phạm.

  Bạn có thể thực hiện các quyền này bằng cách gửi một yêu cầu bằng văn bản cho E-Global Trade & Finance Group, Inc., Trade4you qua e-mail – [email protected].

  LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHỈNH THÔNG TIN CỦA BẠN

  Bạn cũng có thể thay đổi thông tin cá nhân của bạn bằng cách sử dụng Trader room trên trang web của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan tâm, xin vui lòng đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi.

  Opt-out

  Bạn không cần phải cung cấp cho chúng tôi bất kỳ dữ liệu cá nhân trái với ý muốn của bạn; Tuy nhiên, nó có thể dẫn đến việc chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ cho bạn. Nó rất quan trọng với chúng vì tất cả các thông tin cá nhân phải chính xác, đầy đủ và cập nhật, phù hợp với lợi ích của bạn, bạn nên kịp thời thông báo cho chúng tôi nếu có bất kỳ thay đổi thông tin cá nhân của bạn. Ngoài ra bạn có thể tiếp cận chúng tôi trong trường hợp bạn muốn thay đổi thông tin cá nhân của bạn trong hệ thống Trade4you. Hãy xem ở trên để có thông tin liên lạc.