• Trở thành đối tác
 • 028-73004102
 • Bản quyền

  Thông tin giấy phép

  E-Global Trade & Finance Group, Inc (“E-GLOBAL”) i được ủy quyền và được cấp phép bởi Ủy Ban Dịch Vụ Tài Chính (“FSC”) theo Luật Chứng Khoán và Đầu Tư Kinh Doanh, năm 2010 (“SIBA”) tại Quần Đảo Virgin thuộc Anh (“BVI”). Thương hiệu này đã được mua lại do xu hướng của E-GLOBAL là để trở thành công ty được cấp phép đầy đủ và đảm bảo các dịch vụ môi giới đầu tư cho khách hàng.

  BVI thuộc Lãnh Thổ Nước Anh với một hệ thống pháp luật được xây dựng trên luật lệ của Anh. BVI đang hỗ trợ tích cực cho sự phát triển của ngành giao dịch quốc tế trong phạm vi quyền hạn của mình, và đó là lí do BVI thường đứng đầu trong các khu vực pháp lý trên thế giới. Dữ liệu theo ” ”Chỉ Số Trung Tâm Tài Chính Toàn Cầu”.

  Theo quy định của SIBA, FSC thúc đẩy chính sách cấp phép của BVI để tuân thủ tốt nhất các tiêu chuẩn chung của quốc tế cho các ngành công nghiệp được xác định như các tổ chức Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế và tổ chức Chứng Khoán Quốc Tế.

  Năm 2010, Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã đưa ra bản báo cáo chứng minh rằng cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu không ảnh hưởng đến tình trạng hoạt động của các công ty được thành lập tại BVI. Đồng thời báo cáo gián tiếp khẳng định FSC là tổ chức có khả năng thực thi các nguyên tắc cốt lõi của sự giám sát quốc tế của các thị trường tài chính cho các công ty với trụ sở kinh doanh chính tại BVI. Ủy ban này đã làm cho nó xảy ra theo sự giới thiệu của SIBA.

  Hơn thế nữa, vào năm 2013 FSC và các cơ quan quản lý của 31 quốc gia Châu Âu đã ký Biên bản ghi nhớ (“MoU”) về hỗ trợ lẫn nhau trong việc giám sát các nhà quản lý quỹ đầu tư. Thoả thuận đã đạt được sự khẳng định trong vai trò quan trọng của FSC về quy định quốc tế thông báo cho các nhà đầu tư trong khu vực tài chính của họ trên toàn thế giới, và được các nhà ủng hộ đánh giá cao về thẩm quyền của BVI.

  Tập đoàn Tài chính & Thương mại Toàn cầu, Inc. BVI. giấy phép

  E-GLOBAL tuân thủ tất cả các quy định của BVI FSC trực thuộc SIBA với trọng tâm là ba nhiệm vụ chính

  Minh bạch
  Mức độ thuân thủ pháp luật
  Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng