• Trở thành đối tác
 • 028-73004102
 • Liên hệ

  Bạn luôn được chào đón khi liên hệ chúng tôi

  Chúng tôi cam kết cung cấp một tiêu chuẩn dịch vụ cao cho tất cả các khách hàng của chúng tôi trong mội cuộc chinh chiến.

  Điện Thoại Hỗ Trợ

  Tiếng Anh

  +44 207 193 9932

  Giờ làm việc: 24/7

  Tiếng Hindi

  000-800-443-0039

  Gọi miễn phí, T2 – T6, 09:00 — 19:00 (giờ địa phương)

  Malay

  1 800 813 772

  Gọi miễn phí, T2 – T6, 10:00 — 19:00 (giờ địa phương)

  Tiếng Mandarin/Cantonese

  +44 207 193 9932

  T2 – T6, 10:00 — 19:00 (giờ địa phương)

  Tiếng Thái

  +66 2105 5727

  Cuộc gọi miễn phí, T2 – T6, 07:00 — 22:00 (giờ địa phương)

  Tiếng Indonesia

  +620078033212324

  Gọi miễn phí, T2 – T6, 09:00 — 18:00 (giờ địa phương)

  Tiếng Việt

  028-73004102

  Gọi miễn phí, T2 – T6, 07:00 — 23:00 (giờ địa phương)