• Trở thành đối tác
 • 028-73004102
 • Tuyên bố rủi ro

  Tuyên bố rủi ro

  Giao dịch trên thị trường tài chính thường đi cùng với rủi ro cao. Vui lòng xem ở trang này để tìm hiểu thêm về những nguy cơ thường gặp phải. Danh sách này vẫn đang được tiếp tục cập nhật.

  1. Biên độ rủi ro giao dịch

  1.1. Việc thay đổi tỷ lệ nhỏ trong khi sử dụng đòn bẩy có thể mang lại lợi nhuận đáng kể cũng như thiệt hại. Khách hàng nhận ra rằng có một cơ hội để mất toàn bộ hoặc một phần trong quỹ đầu tư trong trường hợp có những thay đổi không mong muốn trong tỷ giá FOREX hoặc trong các công cụ giao dịch khác được sử dụng. 1.2. TCông ty không chịu trách nhiệm về những thiệt hại của khách hàng như là kết quả của việc lựa chọn chiến lược giao dịch không chính xác hoặc sai sót trong cách quản lý vốn.

  2. Rủi ro kỹ thuật

  2.1. TKhách hàng chấp nhận rủi ro do phần mềm hoặc lỗi ở các thiết bị viễn thông cũng như các vấn đề kỹ thuật khác. 2.2. Công ty không chịu trách nhiệm về các thiệt hại của Khách hàng do không tuân thủ các hướng dẫn trong tài liệu hướng dẫn sử dụng, kể cả hướng dẫn sử dụng trong MetaTrader. 2.3. Khách hàng chấp nhận rủi ro khi thực hiện các giao dịch không mong muốn trong trường hợp lặp lại lệnh giao dịch trước đó, trước khi nhận được kết quả xử lý lệnh cuối cùng. 2.4. Khách hàng phải giữ mật khẩu và đảm bảo rằng bên thứ ba sẽ không có quyền truy cập vào hệ thống giao dịch. Khách hàng sẽ phải tuân theo nghĩa vụ giao dịch, do bên khách hàng thực hiện và bởi Công ty ở bên còn lại, ngoại trừ sử dụng mật khẩu của Khách hàng ngay cả khi mật khẩu đã được sử dụng bởi bên thứ ba. 2.5. Khách hàng nhận ra rằng thông tin (gửi qua email, dịch vụ tin nhắn) không được bảo vệ khỏi việc bị truy cập trái phép.

  3. Các trường hợp bắt buộc

  3.1. 3.1 Công ty không chịu trách nhiệm về những thiệt hại do Khách hàng gây ra vì lý do bất khả kháng như: chiến tranh, các cuộc tấn công khủng bố, thiên tai, thị trường tài chính ngừng giao dịch, sự can thiệp tiền tệ, các quyết định của chính phủ sở tại, sự bất ổn trên thị trường tài chính với sự sụt giảm nhanh chóng về thanh khoản, Thay đổi quy trình làm việc ngược lại.