• Trở thành đối tác
 • 028-73004102
 • Những con số đầy mạnh mẽ

  Những con số tự nói lên ý nghĩa của nó
  57 170 091.89

  Tổng số dư của khách hàng đạt được

  +$57 Triệu USD
  Tại quý I 2023
  11X

  Tổng số

  11 máy chủ MT4
  một trong những chủ sở hữu lớn nhất của giấy phép MT4 trên thị trường
  47,308,763,499.00

  Khối lượng giao dịch đạt được

  +47 Tỷ USD
  Vào tháng Ba 2023
  22 303 573.43

  Hoa hồng Đối Tác đạt được

  +22 Triệu USD
  Tháng Ba 2022 – Tháng Ba 2023
  Khối lượng giao dịch – hầu hết 360 Tỷ USD cho cùng khoảng thời gian