• Trở thành đối tác
  • 028-73004102
  • Tin Tức

    Trade4you đã vượt qua thành công kỳ kiểm toán tiếp theo của KPMG

    Đăng trênTháng Bảy 31, 2019tại13:23
    5 năm liên tiếp – chúng tôi đã thành công vượt qua kiểm toán hàng năm của KPMG, các số liệu quan trọng hàng năm điều được công bố trên trang web của chúng tôi! Nói về số liệu, chúng tôi không thể bỏ qua các chỉ số chất lượng dịch vụ như – yêu cầu gửi tiền được xử lý trong thời gian trung bình là 6,2 phút và thời gian trung bình của xử lý rút tiền là 3 giờ 30 phút. Chúng tôi biết tốc độ quan trọng như thế nào khi chúng ta nói về dịch vụ giao dịch – trung bình lệnh được thực hiện trong vòng 0,834 giây! Chúng tôi không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ của mình để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng!