• Trở thành đối tác
  • 028-73004102
  • Tin Tức

    FSC đã cấp giấy phép hoạt động cho tập đoàn E-Global Trader & Finance Group

    Đăng trênTháng Năm 9, 2012tại12:00
    Hình ảnh giấy phép Forex4you FSC BVI, Logo Tập đoàn Thương mại & Tài chính EGlobal
    Đây là sự công nhận chính thức của Ủy ban Dịch vụ Tài chính là cột mốc lớn nhất trong lịch sử của chúng tôi. Sau khi đăng ký, vào ngày 5 tháng 9 năm 2012, Ủy ban Dịch vụ Tài chính đã cấp giấy phép và ủy quyền cho môi giới, do đó chứng thực cho công việc và sự trung thực của chúng tôi. Giấy phép này làm nổi bật sự thật là tập đoàn E-Global Trading & Finance Group luôn tuân thủ tất cả các quy định của FSC về tính minh bạch, bảo vệ lợi ích của khách hàng, cũng như hoạt động tuân thủ pháp luật. Tập đoàn Tài chính & Thương mại Toàn cầu, Inc. BVI. giấy phép